Platba členského příspěvku

Na základě stanov spolku platí členové FS Dunajec z.s. členský příspěvek. Výše členského příspěvku je stanovena na půl roku. 

Nově příchozí členové, mají možnost se v souboru rozkoukat. Platba členského příspěvku je po dohodě s vedením souboru prováděna zpravidla až po několika tanečních zkouškách. 

Výše platby je stanovena na 700 Kč / semestr číslo účtu 2301862869/2010

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení člena, za kterého je úhrada prováděna.

Splatnost členského příspěvku pro období zimního semestru je 31. října.

Splatnost členského příspěvku pro období letního semestru (a prázdnin) je 31. března.

Stálí členové mohou platit obě částky (celý rok) v období 1. ledna až 31. března ve výši dvojnásobku stanovené částky za semestr. (Celý rok nelze hradit na podzim. )
QR platba